Tài khoản người dùng là gì?

Để đảm bảo về an ninh thông tin và nhiều mục đích khác, mỗi người sử dụng giải pháp phần mềm UBiz trong Tổ chức/Doanh nghiệp của bạn nên có một Tài khoản người dùng riêng để đăng nhập & sử dụng phần mềm khi có nhu cầu.

Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể dùng một tài khoản duy nhất cho hàng nghìn cán bộ nhân viên cùng sử dụng. Tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng về việc doanh nghiệp bạn bị thất thoát vật tư, bạn sẽ không thể truy cứu trách nhiệm cho ai vì không thể xác định được người chịu trách nhiệm. Hay đơn giản hơn, bạn muốn chỉ nhân viên kế toán mới thấy các số liệu kế toán trong doanh nghiệp mình, bạn sẽ làm thế nào nếu bạn chỉ có 1 tài khoản cho tất cả các nhân viên dùng chung?