Trò chuyện trực tuyến theo thời gian thực

im_real_time

Thật dễ dàng để bạn giao tiếp với nhân viên, đồng nghiệp và người sử dụng nội bộ khác trong hệ thống.

Chức năng cho phép người dùng trò chuyện với nhau theo thời gian thực. Tìm kiếm người dùng khác một cách dễ dàng và rtof chuyện trực tiếp trên trang web của bạn. chức năng này hỗ trợ một số cuộc trò chuyện trong song song.

Không cần cho các phần mềm bên ngoài cho các cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác -. Tất cả mọi thứ có thể được tìm thấy trong các trang web này dựa trên thời gian thực.

Nhìn thấy trạng thái của người khác.

im_list_user

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của những người dùng khác từ các nút hiển thị màu xanh/đỏ và bắt đầu một cuộc trò chuyện với bất kỳ người sử dụng hiện đang online.

Chức năng nhắn tin tức thời theo thời gian thực ảu Ubiz là một công cụ tuyệt vời cho các doanh nghiệp, với bất cứ quy mô doanh nghiệp nào.

Giải quyết các vấn đề quan trọng ngay lập tức

im_solve_issue

Tránh các cuộc thảo luận email dài và phức tạp và các cuộc gọi điện thoại khi có vấn đề phát sinh -. Với tính năng này tuyệt vời, bạn có thể nhanh chóng nói chuyện với bất cứ ai mà bạn cần và giải quyết các vấn đề một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả.

Khi bạn gửi một tin nhắn cho người dùng khác, nó sẽ tự động bật lên trong màn hình của họ và họ sẽ có thể trả lời ngay cho bạn.

Trò chuyện trực tuyến

im_compose_message

Tính năng trò chuyện theo thời gian thực không phải là tính năng duy nhất của ứng dụng này. Ubiz cũng cung cấp cho bạn một hòm thư nội bộ, tích hợp trực tiếp vào hệ thống.

Bạn có thể dễ dàng kết nối nó với bất kỳ dịch vụ email mà bạn đang sử dụng (Outlook, Gmail, …) và truy cập email của bạn từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.