Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)

Giao diện lập trình ứng dụng (API)

 

Bạn đang sử dụng một phần mềm chuyên dụng cho thương mại điện tử của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác nhưng bạn muốn bắt đầu trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của Ubiz ?

Chúng tôi có một giải pháp cho bạn – Tích hợp API!

API cung cấp cho bạn khả năng để kết nối phần mềm hiện tại của bạn với các ứng dụng của Ubiz một cách dễ dàng và một cách đơn giản.

Chuyển đổi thông tin một cách dễ dàng

api_3

Tính năng đặc biệt này cho phép bạn chuyển thông tin từ phần mềm của bạn trực tiếp đến nền tảng Ubiz – bạn có thể dễ dàng nhập / xuất dữ liệu và tất cả mọi thứ sẽ được tự động đưa vào đúng nơi bạn cần

Hãy để Ubiz làm các công việc nặng nhọc và bạn chỉ việc tận hưởng những lợi ích của dịch vụ này!

Tận hưởng sự tự do Với Công cụ Ubiz

api_4

API cung cấp cho bạn sự tự do để làm việc với các dữ liệu từ phần mềm của bạn trực tiếp trong bất kỳ các tính năng và ứng dụng của Ubiz.

Dễ dàng sử dụng bất kỳ ứng dụng tuyệt vời nào của chúng tôi trong khi nhập tất cả các địa chỉ liên lạc quan trọng, đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác từ phần mềm chuyên dụng của bạn.

Nhanh chóng và đơn giản – chỉ với Ubiz!