Mạng xã hội doanh nghiệp

Một mạng xã hội riêng cho công ty của bạn

social_network_1

Kết nối với các chuyên viên, theo dõi những vấn đề bạn quan tâm, chia sẻ tài liệu và thúc đẩy công việc để đạt kết quả tốt nhất. Hoàn thành công việc cần thực hiện với sự hợp tác hiệu quả giữa các phòng ban, các chi nhánh, tài liệu và các ứng dụng kinh doanh. Tất cả công việc được hoàn thành mà không gặp phải tình trạng quá tải email.

Kết nối với các chuyên gia

Lấy thông tin chuẩn xác khi bạn cần

social_network_2

Khi bạn có một câu hỏi cho bộ phận Marketing, bộ phận bán hàng, R & D hoặc bất kỳ bộ phận khác, không cần gửi email mà đăng câu hỏi trực tiếp lên Ubiz và nhận được câu trả lời từ những người phụ trách.

Theo dõi những vấn đề bạn quan tâm

Sàng lọc các thông tin bạn cần

social_network_3

Bạn muốn nhận được thông tin về các tính năng mới của sản phẩm, ưu đãi lớn, vướng mắc trong các dự án hoặc sự kiện nào khác? Chỉ cần theo dõi những gì bạn quan tâm để có được những thông tin bạn cần, không hơn, không kém.

Hoàn thành công việc.

Hộp thư đến của bạn là một danh sách việc cần làm

social_network_4

Bạn có thể xử lý (không chỉ đọc) hộp thư đến và dễ dàng đánh dấu các thông điệp về những hành động trong tương lai. Bạn bắt đầu cảm thấy những niềm vui của việc khi có một hộp thư đến trống rỗng mỗi ngày; Không còn tình trạng quá tải thông tin.

Tăng cường cộng tác với các thực nghiệm tốt nhất

Lập các nhóm thảo luận (discussion group) theo chủ đề

social_network_5

Giảm bớt các cuộc họp và các chuỗi email bằng cách làm việc cùng nhau trong các nhóm. Tạo một nhóm để mọi người chia sẻ tập tin, thảo luận về ý tưởng và biểu quyết để tuyên dương các kinh nghiệp làm việc tốt nhất.

Cải thiện việc tiếp cận thông tin và các kiến thức chuyên môn

Dễ dàng tìm thấy thông tin bạn cần

social_network_6

Phá vỡ việc nắm giữ thông tin cho riêng mình. Tìm kiếm trên hệ thống hiện có của bạn những lời giản và kiến thức chuyên môn mà bạn cần đểi hoàn thành dự án một cách nhanh chóng.

Phối hợp trong công việc nhưng vẫn đảm bảo bảo mật thông tin

social_network_7

Thiết lập các chính sách bảo mật thông tin chuẩn xác cho các thông tin nhạy cảm: công khai, riêng tư hoặc chỉ khi được cho phép.

Một mạng xã hội giống như mạng Twitter cho riêng công ty của bạn

social_network_8

Các mỗi nhân viên sẽ cảm thấy được kết nối và tham gia với các tính năng giống như mạng twitter cho của riêng công ty bạn. Theo dõi mọi người, chia sẻ kinh nghiệm, “thích” (like) các ý tưởng hay, vv