Cho phép nhân viên thu ngân nhanh chóng đưa ra phần trăm chiết khấu cho khách hàng.